UMoffat uthi Sonke asilunganga malunga nokuba leliphi inani likaGqirha kaPeter Capaldi

CapaldiCrop

Ugqirha Ngubani abalandeli bakhule bekhululekile ekuhambeni kweminyaka bebhekisa kugqirha ngamnye ngokulandelelana kwawo, kodwa umbonisi wangoku uSteven Moffat waphosa isitshixo kwizinto ngokwaziswa kukaGqirha Wemfazwe owayezile phakathi ooGqirha besibhozo nabasithoba. Uluvo lokuba iinombolo zala maGqirha alandelayo kungafuneka zitshintshe kubangele umsantsa ongalindelekanga kwi-fandom, ke uMoffat uthathe isigqibo sokuba sonke asilunganga.

Iphephandaba iRadio Times licaphula uMoffat esithi ,Nonke niphosisile! Akazange azibize ngokuba nguGqirha kwinto yonke.

Ukuba ugqirha ebengumntu wokwenene kwaye wangena apha, uze uthi, 'Ungowuphi umzimba?' Kuyakufuneka acinge, kanye njengokuba ubuya kucinga malunga nokuba zingaphi izindlu ohleli kuzo. ucinga ngaye njengoGqirha obalwayo. Ugqirha weshumi elinesibini uthetha umdlali we-12 ukuba adlale phambili kuGqirha Ngubani. Yiyo yonke into eyithethayo. Akukho mntu unjalo njengoGqirha weshumi elinesibini kwaye akuzange kube njalo.

Kwaye oko kubonisiwe kwiincoko zamva nje apho ugqirha weshumi elinanye kaMatt Smith abala ukubuyela kwakhe emzimbeni ukuxelela uClara ukuba akasenakuphinda aziveze. Akaphelelanga nje ekubekeni ingcinga yakhe kumanani okuzalwa ngokutsha, kodwa wade wabhekisa kwaGqirha kaDavid Tennant njengelishumi, esithi, Ewe, inani leshumi lakukhe lavuselelwa lagcina ubuso obufanayo. Ndandinemicimbi engelutho ngelo xesha.

Ungaze ube ligama elinamandla, kodwa ngenxa yokuba ugqirha angabala- ndiyathemba ukuba anganakho- kwaye wabhekisa kwesinye seziqu zakhe ngenani kuloo meko (kwaye uhlobo lwenziwe ngamanye amaxesha ambalwa) oko akuthethi ukuba ngokwenyani ngokubanzi ucinga ngokuzalwa kwakhe ngaloo ndlela. Ngelixa silapho, ugqirha wathi emva nje kokuba ethe uJohn Hurt's War Doctor akazange azibize ngokuba nguGqirha. Oko kuphakamisa, nangona ugqirha kaSmith inguhlobo lweshumi elinambini lokuzalwa ngokutsha, ukuba ugqirha ngokwakhe ngekhe abale uGqirha weMfazwe nokuba uyenzile Ndiziva ngathi ndibala ubuso bakhe kwaye ucinga ngoTennant njengenombolo yeshumi.

UMoffat uthi akathandi ngokubanzi ukucinga ngabo ngenani, nokuba, zingaphi iindlela ezingacacanga zokunqongophala kwezi sizini zimbalwa zidlulileyo ezenziwe kumanani alishumi elinanye neshumi elinambini. Iskripthi seminyaka engama-50 siyafuneka ezinye indlela yokwahlulahlula. Kuthiwa uxelele Imagazini yeSFX :

Kulixesha elide kumboniso ngaphambi kokuba kuvele nabuphi ubuvuvu. Yinto yethu, thina balandeli, sizama ukumbiza ngokuba nguGqirha wesithathu okanye oGqirha wesine - enyanisweni yinto engathandekiyo ukuyenza. Akuziva kulungile xa uchwetheza loo nto. Kwakufuneka ndiyenze loo nto ikhethekileyo [50th]. YayinguGqirha weShumi, uGqirha weshumi elinanye, kwaye waziva ngathi ungcatsha, ngendlela. Kodwa yintoni enye onokuyenza?

Ke ukuba ugqirha ngokwakhe usathetha ngesikimu sokubala iinombolo zangaphambi kweMfazwe kwaye ngabalandeli abayisebenzisayo, akukho sizathu sakuhamba silungisa kwakhona. Ngaphambi kokuba umboniso ubuye ngo-2005, ababhali babhekisa kooGqirha abohlukeneyo ngegama lomdlali weqonga, yindlela endikhetha ukucinga ngabo. Moffat uxelele SFX :

Ngomnqweno ndijonge into abayenzileyo [kwiminyaka yoo-1983 ekhethekileyo yeminyaka engama-20] ooGqirha abahlanu. Khange bababhale kwaphela. Uyazi ukuba bababiza ngantoni? Ugqirha kaHartnell, uGqirha kaPertwee…

Ukuba nizakundixolela, ndinazo I-Locker eyenzakeleyo iipowusta ezifotoshop kunye noGqirha Obuhlungu.

(nge Amaxesha eradio )

Ngaphambili kubuso obuninzi bukaGqirha

  • UMoffat ukwathe uthotho lwe-8 aluyi kuba yintsomi enjalo
  • Kuya kubakho amanyathelo oluleko kutshanje Ugqirha Ngubani ukuvuza
  • Nantsi itreyila epheleleyo yothotho 8

Ngaba ulandela uMary Sue on Twitter , Facebook , Tumblr , IPinterest , & UGoogle + ?